Νομικό Πρόσωπο ΓΟΝΕΙΣ

Η ιστοσελίδα μας www.goneis.info ανήκει στο Νομικό Πρόσωπο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ΓΟΝΕΙΣ με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 131094509000/2014, βάση του εγκεκριμένου του καταστατικού, άρθρο 14.

Υπεύθυνοι & νόμιμοι Εκπρόσωποι Νομικού Προσώπου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ΓΟΝΕΙΣ :
• Κώστας Μιλόβας

• Αντώνης Μιλόβας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 173 6003
mail: [email protected]

Goneis.info © 2016 - Designed by Outerflow